Vi vil gjerne høre fra deg om du vurderer inn på tunet på egen gård.

Inn på tunet Trøndelag SA er den lokale tilbyderen av omsorgstjenster på gård i Trøndelag, og har som mål om å være nær. Vårt samvirke er heleid av bønder som ønsker en tilleggsnæring på gården sin, og vi er stolte av de flotte tilbudene som levers rundt om i Trøndelag fylket.

Inn på tunet Trøndelag SA sine eier har gjort et bevist valg om å stå på for eget samvirke, men har tilegnet seg gode samarbeidspartnere bla både gjennom kurs, markedsføring/reklamematerialer og det du måtte trenge som inn på tunet leverandør. Vi i administrasjonen er daglig i jobb for at alle våre eiere skal ha gode inn på tunet hverdager.

Du er velkommen til å ta kontakt enten du driver en stor eller liten gård. Det viktigste er at du ønsker å gi et godt tilbud og er opptatt av å gjøre en forskjell for andre mennesker, enten det være seg barn, ungdom eller voksne. 

Du vil få tilbud om besøk og en uforpliktende samtale. Da får du informasjon om oss her i Trøndelag, hvilke fagområder vi jobber innenfor og hvilke tjenester vi kan hjelpe deg med. Denne første praten er også viktig for å kartlegge om dette er noe for deg og din gård, og sammen finner vi eventuelt veien videre. For det er viktig å understreke at hos oss så jobber vi sammen.

Som eier i ditt lokae samvirke vil du være med å styre utviklingen av bedriften. Som leverandør vil du få hjelp til markedsføring og salg av tjenestene samt være en del av det felles lokalt samvirke.

HOS OSS FÅR DU GRATIS VEILEDNING VEDRØRENDE DIN GÅRDS MULIGHETER SAMT EN MARKEDSANALYSE. DETTE ER HELT UFORPLIKTENDE FOR DEG.

Inn på tunet Trøndelag SA har følgende tilbud til sine IPT-eiere/gårder:

Kompetanseheving

– Tilbyr medlemssamlinger i egen regi 1-2 ganger per år
– Arrangerer tema, fagdager og driftsrettede kurs
– Vise initiativ til felles deltakelse på andres kurs/konferanser
– Tilbud om veiledning, blandt annet knyttet til godkjenningsprosessen
– Dekking av deler eller hele kursavgiften ved utvalgte kurs

Administrasjon

– Utarbeider fakturagrunnlag/timelister som gårdbruker benytter
– Fakturerer og følger opp utestående fordringer
– Avregner gårdbruker
– Vi sørger for gode avtaler slik som forsikring, kurs og opplæring.
– Vi er der for våre eiere og kunder

Markedsføring

-Utarbeider presentasjon av gården på hjemmesiden
-Gården blir markedsført som en del av samvirkets tilbud
– Vi er aktivt ute i markeder

Avtaleprosess med kjøper

– Deltar i forhandlinger og salgsmøter etter behov
– Følger med på DOFFIN (offentlige anbud)
– Utarbeider avtaler/tilbud/anbud sammen med gårdbruker

Nettverk

– Samtalepartner for gårdbrukerne (vår eiere)
– Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter. Sammen gjør vi inn på tunet Trøndelag best.

VÅRE EIERE OG TILBYDERE HOS OSS I TRØNDELAG