Dag- og helgetilbud for personer med demens – kognitiv svikt.

Trygge, gode og innholdsrike dager sammen med på oss på gården. Vi jobber i tett samarbeide med kommunene og pårørende.

Hos oss får du skyss til og fra tilbudet, gode samtaler, turer og enkle gjøremål ute samt god og næringsrik mat.

Gården gir en god og trygg ramme for dag- og helgeopphold både for den som har fått sykdommen, men også for pårørende som trenger avlastning og et «pusterom» i omsorgsrollen. Her vet pårørende at ens nærmeste blir godt ivaretatt, og dagen kan fylles med andre gjøremål som eller ikke er så enkelt å få til.

Gården har mange muligheter for å tilrettelegge god stunder på gården ut i fra den enkeltes funksjonsnivå og interesser og sammen med kommunens hukommelsesteam lager vi gode tilbud til kommunens innbyggere og deres pårørende.

Gården er blant annet en unik arena for aktivitet, opplevelser og sosialt fellesskap. Gårdsmiljøet har mange og varierte muligheter, og der er det trygge og engasjerte veiledere.

Gården er en unik arena for aktivitet og trening som gjør godt for både kropp og sjel.
Gjennom aktivitetene stimuleres brukeren til en aktiv og meningsfull hverdag. Det øker muligheten for å bo lenger hjemme og mestre de daglige gjøremålene bedre samt at det trener evnen til å kommunisere med andre mennesker.

Rundt matbordet kommer også de gode samtalene. Mimring tilbake i tid og sammen kan også dagens situasjoner rundt om diskuteres. Det er trivelig å spise sammen og da har gjerne flere av deltakerne vært med på matlagingen også.


DYR

Det er alltid tivelig å møte dyrene. De trenger mat og stell. De er gode å ta på og kjenne lukten av dyrene kan også være kjent for mange.

VI FØLGER ÅRSHJULET OG LAGER FINE TING

Litt strikking, hekling og sying må til. Vi har stor og små prosjeketer gjennom året. Og ved jule og påsketider er det mye som skal ordne.

GÅRDSBYGNINGER

Bygningene på gården inneholder mange gjenstander til erindringstrening.

DAGENS NYHETER

Rundt formiddags kaffen er det trivelig å ta en runde og lese dagens nyheter sammen. Det er mye som skjer og det er alltid kjekt å være litt oppdatert. En god meningsutveksling er bra.

TURER

Turer langs stiene i skog og mark er bra for både kropp og skjel. Hos oss er aktivitet i fokus og hver dag er vi ute en tur.
Tur i nærområdet, grillhuset, gapahuken eller skogsstua – sosialt samvær og trivsel

SLØYD

Småsløyd i snekkerverkstedet er for mange en velkjent hobby. Små prosjekter slik som fuglekasser, benker og andre småting.

SANG, MUSIKK OG EN SVINGOM

Sang og musikk vekker gode minner. Sanger som har vært vært sunget mang en gang sitter ennå. Sang og musikk gir glede og fine stunder. Enkelte har kanskje med seg sitt eget instrument også.

HAGEN OG TUNET

Mange har i hele sitt liv hatt hage og stelt både blomster og trær. Det er velkjent for mange. Her både såes det, stelles og høstes. Blomster, frukttrær, bærbusker, urtehagen, villplanter – alt i skjønn forening. Nydelige lukter er det også.

VEDARBEID

Hogge, klyve, stable.
En velkjent og kjærkommen aktivitet for mange.

MAT

Sammen lager vi dagens måltid. Gjennom dagen har vi alltid et varmmåltid og det er trivelig å lage dette sammen. Vi benytter oss av hagens råvarer når det er mulig.


VÅRE EIERE OG TILBYDERE HOS OSS I TRØNDELAG