Barn og unge –


Gården gir en god og trygg ramme for dag- og helgeopphold både for barnet samt at det kan gi et pusterom også for familien som står i omsorgsrollen.

Gården har mange muligheter for å tilrettelegge god stunder på gården ut i fra den enkeltes funksjonsnivå og interesser, og sammen med familien og gården tilrettelegger vi slik at barnet får gode, trygge og flotte opplevelser på gården. Brukermedvirkning er viktig.

Gården er blandt annet en unik arena for aktivitet, opplevelser og sosialt fellesskap. Gårdsmiljøet har mange og varierte muligheter, og der er det trygge og engasjerte gårdbrukere.DYRENE

På gården er det alt fra små til store dyr. Alle trenger stell og kos. Noen gåder har mange dyr mens andre ikke.

VI FØLGER ÅRSHJULET

Gjennom året er det mye og mangt som må gjøres. På hvert opphold på gården får du delta i gårdslivet.

TURER

Turer langs stiene i skog og mark er bra fro både kropp og skjel. Hos oss er aktivitet i fokus og hver dag er vi ute en tur.
Tur i nærområdet, grillhuset, gapahuken eller skogsstua.

TURER

Turer langs stiene i skog og mark er bra fro både kropp og skjel. Hos oss er aktivitet i fokus og hver dag er vi ute en tur.
Tur i nærområdet, grillhuset, gapahuken eller skogsstua.

Sammen

Turer langs stiene i skog og mark er bra fro både kropp og skjel. Hos oss er aktivitet i fokus og hver dag er vi ute en tur.
Tur i nærområdet, grillhuset, gapahuken eller skogsstua.

TURER

Turer langs stiene i skog og mark er bra fro både kropp og skjel. Hos oss er aktivitet i fokus og hver dag er vi ute en tur.
Tur i nærområdet, grillhuset, gapahuken eller skogsstua.

For oss er det viktig å være sammen. Sammen med familien får barna gode dager hvor de får ta del i hverdagslivet på gården.


VÅRE EIERE OG TILBYDERE HOS OSS I TRØNDELAG