Jonettaplassen Borgen – Godkjent inn på tunet

Klæbu – Trondheim kommune

ADRESSE & KONTAKT


Adresse

Børjavegen 50, 7540 Klæbu

GPS

63.297575083647, 10.482622640325

Telefon


Inn På Tunet tilbud:

Vi ønsker barn og unge velkommen til oss. Vi har i mange år hatt skoleelever på gården samt helg- og ferietilbud for barn og unge.

Gården har i mange år drevet inn på tunet og aktivitetene ved Jonettaplassen varierer i takt med årstidene. Dyrestell må vel sees som hovedaktiviteten ved plassen. Vinterstid er dyra inne, og blir stelt og fora inne i båsene og bura sine. Vi fyrer med ved både i Jonettastua og i lavvoene vinterstid – noe som gir varierte arbeidsoppgaver for store og små. Seterstien opp til Svarthammaren må holdes ved like.  Svarthammeren er ca 1 times tur fra gården, til et utsiktspunkt med postkasse.  Bærterreng  i nærområdet hvor -blåbær, bringebær og tyttebær kan sankes.

Aktivitetene tilpasses individuell interesse for den enkelte. Vi benytter både Jonettastua og Børjastua for innaktiviteter ved behov. Vi har i dag tilbud for skole og helge/ferie tilbud.

Vi på gården:

Eva: – er senior og drifter Inn På Tunet- tilbudet. Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri. Jobberfaring fra BUP , og snart 20 år erfaring som Inn På Tunet –bonde.

John Anders:  Styrer for barnehagen. Barne- og ungdomsarbeider. Bachelor  i Landbruksøkonomi og bygdeutvikling. Erfaring fra jobbing med Inn På Tunet.

Brynhild: Barne- og ungdomsarbeider. Tidligere jobberfaring som beredskapshjem og fra skole. Ansatt ved Jonettaplassen i 5 år.

Helen: Førskolelærer og pedagogisk leder ved barnehagen.

Bente: Barne-og ungdomsarbeider ved barnehagen

Johan Ludvig: Pensjonert elektroreparatør og gårdsbestyrer.

Litt om gården:

Jonettaplassen Borgen ligger ca 1 km fra Klæbu sentrum.

Plassen er opprinnelig en gammel husmannsplass. Jonettastua er ei lita tømmerstue på 60 kvadratmeter boflate. Eldre folk med tilknytning til plassen har fortalt at stua har stått på to forskjellige plasser inne i marka tidligere. Det sies at stua er ca. 200 år gammel. Det er vanskelig å finne dokumentasjon som bekrefter informasjonen. At stua bærer på interessant historikk, og at Jonettastua er en av de eldste bevart husmannsstuene i Klæbu kan ikke bestrides.  Jonetta Borgen ble sjøleier av plassen i 1926, derav navnet Jonettastua.

I 2001 ble Jonettastua totalrenovert ved noe hjelp av etableringsstøtte fra BU- midler(bygdeutvikling). Småbruket omfatter 70 mål inn- og utmark som kan benyttes av de som bruker plassen til ulike formål.

Dyrene på gården er:   Shetlandsponni, sauer, kaniner, gris, høner, hane og kyllinger.

 

 

Vi tilbyr

Barn og Unge

Dagaktiviteter

Galleri

KARTPLASSERING

BE OM TILBUD

NYTT SØK