Nord-Solem Gård – Godkjent inn på tunet

Midtre Gauldal kommune

ADRESSE & KONTAKTInn På Tunet tilbud:

Arbeidstrening gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter i fjøs/stall, i kombinasjon med målrettet miljøterapi og arbeid med hver enkelt deltakers behov og utfordringer. Styrken ved dette tilbudet vil være at vi vil kunne tilby denne arbeidstreningen også på kveld/helg.

Avlastning/aktivitetstilbud på kveld / helg for barnevern i den kommunale sektoren, med fokus på den enkeltes utfordringer, i kombinasjon med å legge til rette for høy mestringsopplevelse og glede.

Dagtilbud for mennesker med psykiske vansker, og mennesker med utviklingshemming, der hvor ikke det ordinære tilbudet favner vidt nok. Tilbudet skal ha fokus på relasjon, målrettet arbeid med psykisk helse, og tilrettelegge for at hver enkelt opplever å få hjelp til de utfordringer de har.

Aktiviteter på gården vil være allsidige med mulighet for å bidra i fjøsstell, stell av hest, ridning, stelle kaniner og høner, gå turer i naturen hvis ønskelig, vedarbeid, enkle snekkeroppdrag osv.

Vi på gården

Eli er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, autismespekterforstyrrelser, voldsrisikovurdering og organisasjon og ledelse, og har mye erfaring med barn- og unge, mennesker med utviklingshemming og eldre.

Karl Erik er utdannet tømrer, i tillegg til at han er bonde og driver skogsdrift med egen sag.

Litt om gården:

Gården ligger i Soknedal ca 1 time sør for Trondheim og vi driver med melkeproduksjon. I tillegg har vi hester på gården. Vi vil kunne bistå med å hente/bringe brukere av tjenesten til og fra buss. Vi tenker at plasseringen er gunstig, da vi både ligger nært Rennebu, Støren, og Melhus. Vi er som sagt i en omleggingsfase, og vi prøver nå å legge en plan for fremtida med tanke på gårdsdrifta og bruk av vår kompetanse på gården. Dette innebærer at vi skal bygge om fjøset, og ønsker også bygge stall i tilknytning til fjøset. Vi har også planer om å bygge oppholdsrom med undervisningsmuligheter i tilknytning til fjøs og stall. Vi har sæter som hører til gården, og som er aktuell å bruke i IPT- tilbudet.

Vi tilbyr

Galleri

KARTPLASSERING

BE OM TILBUD

NYTT SØK