Øver Bortn gård – Godkjent inn på tunet

Melhus kommune

ADRESSE & KONTAKT


Adresse

Flååsvegen 19

GPS

63.2040114, 10.3184797

Telefon

E-post


Inn på tunet tilbudet: 

Øver Bortn gård ble en godkjent Inn på tunet-gård i 2020. Aktivitetstilbudet ved gården benyttes av barneskoleelever og barnehagebarn. Formålet med aktivitetstilbudet er at barna gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver og hverdagslivet på gården får positive opplevelser som bidrar til mestringsfølelse, en positiv egenutvikling og relasjonsbygging. For at elevene skal kunne tilegne seg kompetanse slik læreplanen beskriver, har skolen behov for flere læringsarenaer enn klasserommet og skolegården. Landbruket generelt og gårdsbruk spesielt innehar kvaliteter som kan støtte skolen i arbeidet med å oppfylle læreplanens mål. Aktivitetene ved gården kan knyttes opp mot læringsmålene i de ulike fagene. Vi har utarbeidet et årshjul for gårdsaktivitetene. Vi ønsker barn og unge velkommen.

Vi på gården:

Gunnar Senneset tok over Øver Bortn gård i 2005 og har siden 2010 bodd på gården sammen med Urd Olden. Vi to driver Øver Bortn gård sammen med våre tre barn; Iver, Anna Gurine og Lorense, og med kårfolket, Kjell og Bente. Gunnar er utdannet lærer og har 14 års erfaring som pedagog i skolen. Han har også lengre erfaring med barn og ungdom med atferdsvansker. Urd jobber som prosjektleder i offentlig sektor og har erfaring med HMS- og KS fra entreprenørbransjen. Urd har også tatt voksenagronomen ved Skjetlein.

Litt om gården:

Øver Bortn gård ligger på Ler i Melhus kommune, ca. tre mil sør for Trondheim. Gården ligger skjermet til, i landlige omgivelser, med fine tur- og friluftsmuligheter i nærområdet. Øver Bortn gård har som mål å benytte gårdens unike beliggenhet og naturressurser både i tilrettelegging av aktiviteter som skal gi de besøkende positive og meningsfylte opplevelser, samt i produksjonen av lokale produkter fra gårdens husdyr.

På gården har vi boergeit, kaniner, høner og bikuber. Vi produsere lokale varer: kjekjøtt og geiteskinn fra boergeitene og honning fra gårdens bikuber. Boergeitene benyttes til å hindre gjengroing av kulturlandskapet og leies også ut til beiterydding.

På Øver Bortn gård ønsker vi å være en innovativ aktør som bidrar til å løse ulike utfordringer i samfunnet. Så langt har vi samarbeidet med idrettslag, skole og barnehage, kommune, Gauldal demensforening, Nav og Tensio. Dette samarbeidet har blant annet bidratt til etablering av en fantastisk fin tursti – Styrkestien, en naturlekeplass, miljøgevinst ved bruk av geit til rydding (bl.a under kraftlinjer), trivelig samvær, gode samtaler samt massevis med kunnskap og kompetanse.

Ta gjerne en titt på hjemmesiden vår for mer informasjon om oss og gården: www.overbortn.no

Vi tilbyr

Galleri

KARTPLASSERING

BE OM TILBUD

NYTT SØK

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *