Våre tilbud

For deg som jobber i kommunen har vi mange gode tilbud på våre gårder.

Demensomsorg. Vi har etter mange års tilbud god erfaring innen dag og helgetilbud for personer med demens. I tillegg har vi også fokus på pårørende som trenger avlastning. Trygge og gode dager på gården samt tilbud om pårørende kafè i løpet av året.

Dagaktivitetsplass. Her har vi arbeidstrening og viktigheten av å være til nytte i fokus. Alle kan vi bidra med noe, og med litt hjelp og veiledning får mange gode og innholdsrike dager på gården.

Ettermiddagstilbud. Her har vi åpent for aktiviteter og leksehjelp. Middagen er klar når eleven kommer til gården etter endt skoledag.

Helge- og ferietilbud. Vi har tilbud for avlasting for barn og unge. Vi har mange gårder som ønsker velkommen og som gir barn og unge såvel de som står i en krevende omsorgsrolle gode tilbud.


Barn og Unge

For barn og unge har vi tilbudene innen helg og ettermiddag samt ferier. Mange barn har flotte aktivitetstilbud på gårdene våre gjennom hele året.

Demensomsorg

Tilbudene er rettet mot hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Vi har både dagplasser og helgetilbud.

Dagtilbud

Her er det plass for alle som trenger en aktivitet og jobb i løpet av dagen. Alle kan vi bidra med noe, og mestring er viktig for oss alle.


VÅRE EIERE OG TILBYDERE HOS OSS I TRØNDELAG