Utviklingsmøte med Stiftelsen Norsk Mat

14. mars 2024

MøteSNM

God, forståelig struktur og rettferdig representasjon

Godkjent inn på tunet gård er et kvalitetsstempel -derfor er det viktig for oss å samarbeide godt. I dag har vi hatt møte med to av de vi jobber sammen med hos Stiftelsen Norsk mat og godkjenningsordningen.

Vi snakket om viktigheten med en god prosess for bonden mot sin godkjenning men også utfordringene vi har i dag med blant annet merkevare navnet og utfordringen mange møter i søken etter inn på tunet gårder. I møtet i dag representerte vi mange lokale inn på tunet tilbydere både fra lokale samvirket, nettverk og frittstående gårder som vi nå er i startgropen med å inngå et fruktbart samarbeide med for å sette inn på tunet ytterligere på kartet.

Vi jobber for å få en god og ryddig oversikt over hjemmesider, oversikt over godkjente gårder og representasjon i faggrupper til det beste for hele inn på tunet næringen i Norge. Vi gleder oss til god og konstruktiv jobbing.

Har du lyst til å være med i vårt samarbeide – Ta kontakt!