Om oss

Inn på tunet Trøndelag er den lokale tilbyder av tilrettelagte og kvalitetssikrede aktiviteter på gård. Vi er organisert som et samvirke, stiftet i 2006 og heleid av trønderske bønder. Vi er den største tilbyderen av Inn på tunet tjenester i Trøndelag gjennom vårt samvirke.

Stolt lokal tilbyder i Trøndelag

Vi er det lokale samvirke i Trøndelag og er stolte av å være nettopp den lokalkjente  tilbyder til det beste for både bonden som tjenesteleverandør og kunden som kjøper.

Inn på tunet bondens verdiskaping ligger på gården og i kommunen gården ligger i.  Samvirket Inn på tunet Trøndelag SA er et non-profitt selskap hvor det aller meste av verdiskapningen føres tilbake til bonden som eier.

Barn og hester på ridetur
Sila-scaled

IPTT

Våre tilbud er tuftet på IPTT – Individuell tilpasning, Profesjonalitet, Trivsel og Trygghet i alle ledd.

Inn på tunet Trøndelag SA skal være den profesjonelle parten mot gården og deg som kunde med Individuell tilpasning, trivsel og trygget som hovedfokus. I tillegg ønsker vi å møte våre deltaker på gården med respekt og verdighet uavhengig av hvilken livssituasjon deltaker har.

Godkjenningsordning

Alle våre gårder må gjennom en godkjenningsordning for å kunne kalle seg en Inn på tunet gård. Dette gir deg som kunde en trygghet på at vi leverer kvalitet og tar kvalitet og sikkerhet på alvor. Det gjøres oppmerksomt på at vår hjemmeside er en side hvor alle våre eiere blir presentert, og noen av gårdene vil være under godkjenning – disse er tydelig merket.

Godkjenningsordningen driftes og forvaltes av Stiftelsen Norsk Mat.

Inn på tunet_småannonser.indd

Vi har følgende tilbud til våre IPT-gårder

Kompetanseheving

 • Tilbyr medlemssamlinger i egen regi 1-2 ganger per år
 • Arrangerer tema, fagdager og driftsrettede kurs
 • Vise initiativ til felles deltakelse på andres kurs/konferanser
 • Tilbud om veiledning, blandt annet knyttet til godkjenningsprosessen
 • Dekking av deler eller hele kursavgiften ved utvalgte kurs

Administrasjon

 • Utarbeider fakturagrunnlag/timelister som gårdbruker benytter
 • Fakturerer og følger opp utestående fordringer
 • Avregner gårdbruker
 • Kan ordne vikargård ved behov

Markedsføring

 • Utarbeider presentasjon av gården på nettsiden
 • Gården blir markedsført som en del av samvirkets tilbud

Avtaleprosess med kjøper

 • Deltar i forhandlinger, salgsmøter etter behov
 • Følger med på DOFFIN (offentlige anbud)
 • Utarbeider avtaler/tilbud/anbud sammen med gårdbruker

Nettverk

 • Samtalepartner for gårdbrukerne (medlemmene)
 • Felles samlinger gir mulighet for diskusjon av felles utfordringer og muligheter