Tjenester

Inn på tunet Trøndelag tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede aktivitetstilbud på trønderske gårdstun. Tilbudet vårt gir våre besøkende fysiske aktiviteter, masse læring, ny mestring, egenutvikling og en god og økt selvfølelse. Aktivitetene våre er mange og varierende og alle får ta del av livet og arbeidet vi har på gårdene våre. Samtidig er vi lydhør og vil gjerne høre hva nettopp du ønsker når du er på besøk hos oss.