Sødalen gårdFamilien på Markstein gård

På våre gårdstun dyrkes

Vi er Trøndelags største tilbyder av Inn på tunet tjenester organisert i et samvirke.

Våre tjenester er knyttet opp mot ABC- for god psykisk helse og blir spesialtilpasset den enkelte.  På våre gårdstun får du en trygg arena for læring, mestring og vekst.

På lag med oss gjør vi dagen bedre sammen.

Nærhet til dyrene

Møt alle være flotte små og store dyr og bli kjent med dem.

En trygg arena

Våre gårder er et trygt sted for læring, omsorg, aktivitet og mestring.

Lokal verdiskaping

Vi er størst i Trøndelag, du finner oss i eller nær din hjemkommune.

Eli, Olise, geiter

Om Inn på tunet Trøndelag

Inn på tunet Trøndelag SA er et samvirke eid av godkjente Inn på tunet-gårder i Trøndelag. Gårdene tilbyr tilrettelagte og kvalitets sikrede aktivitetstilbud til mennesker i alle aldre.

Gjennom ABC modellen for god psykisk helse gjør vi noe aktivt, vi gjør noe sammen og vi gjør noe meningsfylt. Ved å delta på våre gårds aktiviteter gjør vi nettopp det og sammen på den enkelte gården oppleves mestring, utvikling, læring og økt selvutvikling. Les og lær mer om ABC modellen her.

Vårt tjenestetilbud

Vårt aktivitetstilbud som tilbys på våre gårder er skole og oppvekst, barn og familie, demensomsorg, samt psykisk helse , herunder også arbeidstrening og språkpraksis. I tillegg har vi dagtilbud for eldre.

På våre gårder skreddersyr vi tilbudet til hver enkelt besøkende. Akkurat hvilke tjenester som tilbys varierer fra gård til gård men samlet i inn på tunet Trøndelag har vi et tilbud for alle.

Geiter-scaled

Bli med som Inn på tunet gård

Velkommen til å ta kontakt med oss om du vurderer Inn på tunet tjenester på din egen gård. Du får et uforpliktende besøk og veiledning av oss. Vi ønsker både små og store gårder velkommen til å søke.

ipt2