Inn på tunet Trøndelag SA
- din samarbeidspartner i Trøndelag

Gården som mestringsarena for alle.  

Vi er inn på tunet samvirke i Trøndelag og er stolte av å være den lokale tilbyder til det beste for både bonden som tjenesteleverandør og kunden som kjøper. 

Jobber du i
skolen?

Jobber du
i kommunen?

Er du privatperson/ pårørende ?

Våre gårder

Vi vil gjerne høre fra deg om du vurderer inn på tunet på egen gård.