Inn på tunet Trøndelag SA
- din samarbeidspartner i Trøndelag

Gården som mestringsarena for alle.  

Vi er inn på tunet samvirke i Trøndelag og er stolte av å være den lokale tilbyder til det beste for både bonden som tjenesteleverandør og kunden som kjøper. 

Vi vil gjerne høre fra deg om du vurderer inn på tunet på egen gård.