Bufdir

Bufdir - Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet har hvert år via midler fra statsbudsjettet tilskudd til inkludering av barn og unge. Vi i inn på Trøndelag søker
hvert år og i 2024 har vi fått tildelt midler til ferie og fritid i mange kommuner.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse og vi er stolte av å være en del av denne tilskuddsordningen. Under finner du alle kommunene vi har tilbud i. Vi jobber nå med alle tilbudene så om kommunen står tom så er det bare å følge med. Tilbudet kommer.

Brønnøy

Grong

Heim

Indre Fosen

Midtre Gauldal

Melhus

Meråker

Namsos

Overhalla

Orkland-1

Orkland-2

Mer informasjon kommer

Skaun

Snåsa

Steinkjer

Stjørdal

Sømna

Mer informasjon kommer

Tydal

Trondheim-1

Trondheim-2

Ørland