Meråker
|
Inn på Tunet godkjent

Bakneset gård

Bakneset gård i Meråker ligger flott og skjermet til med flotte gårdstun og mange dyr. Aktivitetstilbudene ved gården er for barn og unge, ungdom og voksne med tilrettelagte behov.

Gården tilbyr

Anita og Thor

Om tilbudet

Formålet med aktivitetstilbudet er at barna/ungdommen/voksne gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver og hverdagslivet på gården får positive opplevelser som bidrar til mestringsfølelse, en positiv egenutvikling og relasjonsbygging. I forhold til barn og ungdom så har skolen behov for flere læringsarenaer enn klasserommet og skolegården for at enkeltelever skal kunne tilegne seg kompetanse slik læreplanen beskriver. Landbruket generelt og gårdsbruk spesielt innehar kvaliteter som kan støtte skolen i arbeidet med å oppfylle læreplanens mål. Aktivitetene ved gården kan knyttes opp mot læringsmålene i de ulike fagene. Voksne som sliter med å komme seg ut i arbeidslivet eller andre som har utfordringer med å fungere i arbeidslivet vil her på gården få mulighet til å få tilrettelagte arbeidsoppgaver ut i fra egne behov og evner slik at de kan føle mestring på hvert sitt nivå og oppleve positiv egenutvikling. Vi ønsker barn, ungdom og voksne velkommen.

Vi på gården

Thor Aune og Anita Johansen kjøpte gården sommeren 2021. Vi har 3 voksne barn hver, men ingen bor hos oss på gården, den driver vi alene. Thor er utdannet murermester og driver et eget firma i lag med en kompanjong. Han har derimot lang erfaring som håndball -og fotballtrener for barn og ungdom. Anita er utdannet agronom og vernepleier, jobber nå i et bofelleskap for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Har før det 17 år erfaring med barn- og ungdom i barnevernsinstitusjon og som fosterhjemsveileder. I løpet av disse årene tok jeg videreutdanning i Forebyggende familieinvensjon (FFI), Psykososialt arbeid med barn og unge, Kognitiv atferdsterapi og Barnevernfaglig veiledning.

Litt om gården

Bakneset gård ligger i Meråker kommune, 2 km fra sentrum. Gården ligger ganske sentralt i Meråker, men samtidig skjermet til i landlige omgivelser. Her er det utrolig fine tur- og friluftsmuligheter rett utenfor døren. Bakneset gård har som mål å benytte gårdens unike beliggenhet og naturressurser både i tilrettelegging av aktiviteter som skal gi de besøkende positive og meningsfylte opplevelser, samt i produksjon av lokale produkter fra gårdens husdyr og kjøkkenhage.

På gården har vi hunder, sauer, hester, kaniner, ender, kalkuner, høner og ullgriser. Vi produserer kjøtt til eget bruk, men selger også unger av ulike dyr.

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Torsbjørkveien 218, 7530 Meråker