Barn og familie

Barn og familie

Med barn og familie har vi barnet og dens familie i fokus. Det kan være at barnet og dens familie trenger et avlastning - og aktivitetstilbud enten det i helger med eller uten overnatting, ferier og ettermiddager. Vi tilrettelegger tilbudene ut i fra barnet og familiens økser og behov.

Gården ønsker også velkommen til foreldre samvær.

Dyr

Det er alltid trivelig å møte dyrene. De trenger mat og stell. De er gode å ta på og kjenne lukten av dyrene kan også være kjent for mange.

Fysiske aktiviteter

Det er viktig for oss i alle aldre med aktiviteter og turer. Det gir oss en god mestringsfølelse, det er godt for kroppen og hyggelig å dele flotte opplevelser.

Trivesel sammen

Du bor eller tilbringer timer på gården og sammen har vi gode dager. Vi har både hektiske og rolige dager men viktigheten er at vi er sammen.

Læring og leksehjelp

Det er god læring å være på en gård som igjen gir en enorm mestingsfølelse. Leksehjelp kan være en god bidragsyter for å mestre skolen.

Kontakt med andre

Du får nær og god kontakt med familen på gården, samt dyrene og naturen. Det er viktig for oss alle med nærkontakt til andre.

Måltider

Gjennom dagen har vi alltid et varmmåltid og det er trivelig å lage dette sammen. Vi benytter oss av hagens råvarer når det er mulig.

Verdens beste sted å være

Hos oss får barn og unge gode og berikende aktivitetsopphold på gård nært knyttet til familien på gården og dyrene. Gården har mange muligheter både inne og ute og med flott natur i umiddelbar nærhet er dette verdens beste sted å være. Ingen gårder er like men alle har et hjerterom og et brennende ønske om å tilby gode, opplevelsesrike, rolige, koselige og trygge dager.

Tre sauer som beiter med fjell i bakgrunnen
Noen som krysset føttene i forgrunnen av et vann

Det er sammen vi har det fint

Alle barn og familier er forskjellige og har forskjellige ønsker, mål og behov – vi skreddersyr og etterstreber å finne rett gård og familie sammen med dere. Velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon.