Skole og oppvekst

Skole og oppvekst

I alt for mange klasserom sitter det elever som synes skolen er vanskelig. For mange er skolen det verste de vet.. I tett samarbeide med skolen, foreldre og gården  våre jobber vi for at skoledagen skal bli det beste du vet. Hos oss kan du lære mye gjennom lek, aktiviteter og i kontakt med dyrene våre. Vi legger inn mål og læringsplan for den enkelte elev eller kun tilrettelegger slik at eleven har gode og rolig aktiviteter.

Hos oss kan alle lære.

 

Dyr

Dyrene trenger stell, mat, omsorg. Dyrene er båre små og store. Noen er kosedyr mens andre blir til maten vår.

Et eldorado for frilufteliv

Spis matpakken rundt bålet i flotte naturomgivelser, samtidig som man får fysisk aktivitet.

Naturen

I naturen er det flott hele året. Her lærer vi om alt som vokser og gror.

Gårdens kjøretøy og redskaper

På gården er det traktorer, maskiner og mange redskaper. Her der det mang muligheter for å lære og være med.

Familien på gården

På gårdene er det ofte lange og gode familietradisjoner. Her kan du lære om hvordan de gjorde ting før i forhold til nå.

Måltider

Sammen lager vi mat. Vi måler, veier, høster og koser oss med gode måltider.

Nære og konkrete oppgaver

Vi «skreddersyr» tilbud i samarbeide med skolen for den enkelte elev og hovedmålet vårt er å gi hver enkelt elev læring, mestring og god aktiviteter – som igjen gjør at elevene gjennomfører sitt skoleløp. Vi har tid til å lytte, lære og veilede i elevens eget tempo.

På gården er det praktiske aktiviteter og arbeidsoppgaver som er nære og konkrete. Vi ønsker å gi kunnskap og praktiske erfaringer som elevene kan bruke som ”knagger” de dagene teorien gjennomgås i klasserommet. Alle de praktiske oppleggene integrerer flere skolefag og trener grunnleggende ferdigheter – ”uten at det står matte eller norsk på timeplanen”. Dette gir en god læring i trygge og rolige rammer.

Tre sauer som beiter med fjell i bakgrunnen
Noen som krysset føttene i forgrunnen av et vann

Tilrettelagt for hver enkelt

Vi har tilbud til enkeltelever og i større grupper. Det viktigste er å tilrettelegge til det beste for eleven. Brukermedvirkning og et godt samarbeide med eleven, foreldre og skolen er avgjørende for gode resultater.

Gårdbrukeren gjennomfører oppleggene sammen med klassens lærere. Aktivitetene trener samarbeid, gir mestring og felles opplevelser, tilhørighet til lokalsamfunnet med kultur, historie og tradisjoner, og forståelse for sammenhenger

Læreplanen L06 Kunnskapsløftet er det faglige grunnlaget for alle undervisningsopplegg, og kompetansemålene i fagene splittes i læringsmål for elevene. Læreplanen stiller opp 5 grunnleggende ferdigheter for alle elever: Å kunne lese, skrive, uttrykke seg skriftlig og muntlig og ha digitale ferdigheter.