Sømna
|
Inn på Tunet godkjent

Humlehagen kulturgård

Gården ligger på Sømna. Lene–Isolde med sin familie ønsker velkommen til dagtilbud for mennesker i alle aldre. Med sin pedagogiske bakgrunn tilbyr gården skoletilbud hvor både lærerplan og aktiviteter kan gå hånd i hånd.

Gården tilbyr

Lene-Isolde fra Humlehagen kulturgård omringet av diverse gårdsdyr

Om tilbudet

Gården ønsker å være et treffsted, hvor vi sammen skal kjenne på samhørighet, være kreative, lære og utforske. Gården samarbeider med skoler, kommune, det private og det offentlige. Her er alle velkommen store som små til å være med alle de rare og vennlige dyrene, oppleve mestring og bli kjent med gårdens underfundige verden.

Vi på gården

Lene – Isolde og hennes mann Leo sammen med sine barn ønsker velkommen til Humlehagen kulturgård. Lene-Isolde har gjennom hele sitt voksne liv vært opptatt av mennesker, og med et grunnlag som steinerskole pedagog har barn og unge som har endel bagasje på lasset stått i fokus. I de senere årene har hun oppdaget verdien og gleden med å jobbe med flyktninger, voksne som strever og eldre. Skogtun Kultugård som hun drev før hadde lignende tilbud, så når Lene-Isolde og
hennes mann kjøpte Ølsås som nå er Humlehagen Kulturgård, ble det naturlig å fortsette utviklingen med grønn omsorg. De ønsker at Humlehagen Kulturgård skal være en plass der mennesker (små og store) finner tilbake til sin kreativitet, får påfyll og inspirasjon og føler seg sett og velkommen. De ønsker at plassen skal være ei bro mellom natur, mennesker, dyr, kreativitet, medmenneskelighet og kultur.

Om gården

Humlehagen kulturgård er en bærekraftig gård hvor det urbane og det kulturelle krysses med levende landbruk og natur i et evighetsperspektiv. Humlehagen drives for det meste idealistisk, og med mål om å bidra aktivt med å bygge opp sosiale og kulturelle møteplasser, for å skape kunnskap om og forståelse for hvordan vi mennesker kan skape bærekraftige samfunn og leve mer på naturens premisser. Gården på 90 mål ligger noen minutters kjøretur fra kommunesenteret Vik i Sømna kommune

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Kjørsvikveien 19 8920 Sømna