Ørland
|
Inn på Tunet godkjent

Nyheim gård

Gården ligger i Ervika i Ørland kommune. På gården ønskes skoleelever og barn og unge for aktivitetstilbud på ettermiddager og i helger. Gården har i mange år ønsket velkommen til inn på tunet.

Gården tilbyr

Folket på Nyheim gård

Om tilbudet

Ønsket vårt er at vi vil gi alle som er innom gården en interessant og trygg arena for læring og tilpasser dagen til brukernes behov og gårdens muligheter.

Her hos oss er også samtalen rundt kjøkkenbordet under måltidene viktig hvor vi øver opp selvtilliten gjennom å oppleve mestring.

Vi på gården

Jan er  gårdbruker og inn på tunet-ansvarlig. Han har utdannelse fra landbruksskolen og  snekker fag. Kona Tove er lærer og bondekone. Hun jobber på Botngård skole, og deltar i arbeidet på gården så mye hun kan.

Litt om gården

Gården ligger flott plassert i Ervika på grensa mellom Brekstad og Botngården i Bjugn kommune. I Ervika er det en fin og variert natur med fint turterreng. Vi drev gård med melkeproduksjon frem til 2011, men nå er det lama som har tatt plass i fjøset og på beitene omkring gården samt sau.

Her er det muligheter for ulike aktiviteter i forhold til årstidene, våronn, slåttonn, stell av dyr, vedhogst, snekkerbua, vedlikehold av bygninger, rorbu med åfjordsbåt og skjærgårdsjeep, kajakk, fiske og turer i fjæra eller fjellet. I snekkerbua lages alt fra skuvsenger til små treleiker. Her er det utfordringer for alle.

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Ervikveien 185, 7160 Bjugn