Dag og helgetilbud for personer med demens

Dag og helgetilbud for personer med demens

Dette er tilbud for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Hos oss får dere trygge, gode og innholdsrike dager sammen med på oss på gården. Vi jobber i tett samarbeide med kommunene og pårørende. Hos oss får du skyss til og fra tilbudet, gode samtaler, turer og enkle gjøremål samt god og næringsrik mat. På enkelte gårder har vi også tilbud med overnatting på helg.

Dyr

Det er alltid trivelig å møte dyrene. De trenger mat og stell. De er gode å ta på og kjenne lukten av dyrene kan også være kjent for mange.

Turer

Turer langs stiene i skog og mark er bra for både kropp og skjel. Hos oss er aktivitet i fokus og hver dag er vi ute en tur.

Hagen og tunet

Her både såes det, stelles og høstes. Blomster, frukttrær, bærbusker, urtehagen, villplanter – alt i skjønn forening. Nydelige lukter er det også.

Sløyd og vedarbeid

Hogge, klyve, stable. Eller små prosjekter slik som fuglekasser, benker og andre småting.

Sang og musikk

Sang og musikk vekker gode minner. Sang og musikk gir glede og fine stunder. Enkelte har kanskje med seg sitt eget instrument også.

Måltider

Gjennom dagen har vi alltid et varmmåltid og det er trivelig å lage dette sammen. Vi benytter oss av hagens råvarer når det er mulig.

Godt ivaretatt

Gården gir en god og trygg ramme for dag- og helgeopphold både for den som har fått sykdommen, men også for pårørende som trenger avlastning og et «pusterom» i omsorgsrollen. Her vet pårørende at ens nærmeste blir godt ivaretatt, og dagen kan fylles med andre gjøremål som eller ikke er så enkelt å få til. Det er mange muligheter for å tilrettelegge gode stunder på gården ut i fra den enkeltes funksjonsnivå og interesser og sammen med kommunens hukommelsesteam lager vi gode tilbud til kommunens innbyggere og deres pårørende.

Tre sauer som beiter med fjell i bakgrunnen
Noen som krysset føttene i forgrunnen av et vann

Godt for kropp og sjel

Gården er blant annet en unik arena for aktivitet, trening, opplevelser og sosialt fellesskap, som gjør godt for både kropp og sjel. Gårdsmiljøet har mange og varierte muligheter, og der er det trygge og engasjerte veiledere. Gjennom aktivitetene stimuleres brukeren til en aktiv og meningsfull hverdag. Det øker muligheten for å bo lenger hjemme og mestre de daglige gjøremålene bedre samt at det trener evnen til å kommunisere med andre mennesker.

Rundt matbordet kommer også de gode samtalene. Mimring tilbake i tid og sammen kan også dagens situasjoner rundt om diskuteres. Det er trivelig å spise sammen og da har gjerne flere av deltakerne vært med på matlagingen også.