ABC – for god psykisk helse

ABC for god psykisk helse er en folkehelsekampanje som handler om å bygge og styrke psykisk helse for hele befolkningen. Bak pilot-prosjektet står Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier, i tillegg til Folkehelsealliansen i Trøndelag, Røde Kors i Trøndelag og Helsedirektoratet.

Gjør noe aktivt

Gjør noe aktivt

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg mer glad - oftere. Du kan være aktiv på mange måter - både fysisk, sosialt og mentalt. Du kan trene, eller finne ro og nærvær. Å være i aktivitet styrker din psykiske helse!

Gjør noe sammen

Gjør noe sammen

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, gir dette en følelse av å høre til og ha verdi. Å være en del av fellesskapet gir deg støtte i hverdagen, og styrker din psykiske helse!

Gjør noe meningsfylt

Gjør noe meningsfylt

Når du jobber for en god sak, oppnår et mål eller gjør noe godt for andre, gjør du noe meningsfylt. Å hjelpe andre gir mening, glede og takknemlighet. Å gjøre noe meningsfylt styrker din psykiske helse!

ABC for Inn på tunet- gårder

INN PÅ TUNET - ABC FOR GOD PSYKISK HELSE

Hos oss i inn på tunet Trøndelag Gjør vi noe sammen, vi gjør noe aktivt og vi gjør noe meningsfylt hver dag. I tillegg gjør vi noe for andre. Rause begrep som vi er stolt av å tilby og være en del av.

Vårt samarbeide med prosjektet her i Trøndelag - ABC for god psykisk helse for hele befolkningen er tuften på disse enkle begrepene av stor betydning.

På våre gårder rundt om i Trøndelag gjør vi alltid noe sammen enten det er sammen med andre besøkende eller du alene som besøkende sammen med familien på gården. Vi gjør alltid noe aktivt enten det er stell og kos med dyrene, turer i nærområdet eller andre aktiviteter gjennom året. På gården alt vi gjør meningsfylt og viktig og sammen gjør vi også noe for andre. Enten det er dyrene som får sitt stell, vi er hyggelige og imøtekommen til alle som er på gården og vi som inn på tunet tilbydere gjør noe for andre i tråd med at vi ønsker velkommen til våre flotte besøkende.
Vi løfter blikket og ønsker velkommen og støtter opp under ABC for god psykisk helse for oss alle.

Alle er vi viktige i våre egne liv.