Rennebu
|
Inn på Tunet godkjent

Bergtun gård

Bergtun Gård har hatt Inn på tunet-tilbud siden 2001, med unntak av noen år har gården gjennom generasjoner drevet med inn på tunet. Julie og Christopher tok over gården i 2020 og ønsker velkommen til skoleelever og dagtilbud for ungdom og voksne.

Gården tilbyr

fra fjøset

Om tilbudet

Vårt klasserom er stort og mangfoldig. Her får besøkende prøve seg på mange ulike arenaer, både innen mekanikk, dyrestell, snekring, plantedyrking mm. I tillegg er vi glade i turlivet og matlaging og i Rennebu er det ikke vanskelig å finne gode turmuligheter. Vi har en flott stab med ansatte, en mekaniker, fjøsrøktere og traktorkjørere, kårfolket og oss selv. Menneskene på gården er våre beste ressurser, og vi vektlegger at brukerne av IPT-tilbudet får ta del i det trivelige arbeidsmiljøet med felles lunsj og annet.

Vi på gården

Vi kom flyttende tilbake til Julies hjemgård i 2018 og lever nå begge av gårdsdriften. Vi har tre barn i skole og barnehagealder. Vi er begge utdannet agronomer (Christopher voksenagronom), og har fra høyskole/universitet utdanning innen pedagogikk, friluftsliv, mat og helse, religion mm. Christopher er adjunkt. Vi har jobbet på folkehøgskole på Vestlandet i 6 år, med undervisning i friluftsliv, klatring, naturlig hesteliv (horsemanship) mm. Julie jobbet noen år i administrasjonen og er nå kontorsjef på gården! Vi er ferske bønder med bratt læringskurve, og vi elsker å lære noe nytt, implementere det i gårdsdriften og se gården utvikle seg til å bli mer bærekraftig samtidig som vi ønsker å ivare tradisjoner og prøver å ispe en dæsj idyll.

Om gården

Bergtun Gård har vært i familien i generasjoner, og melkeproduksjon har vært vår hovedproduksjon i alle år. Vi har et stort samdriftsfjøs med stor melkeproduksjon. På sommeren driver vi med setring på Nerskogen. I tillegg til kyr og okser, har vi en del sau. Vi har også hester, katter, høner og kaniner som er med å berike dyrelivet på gården. Bær- og epleproduksjon, laksefiske/utleie og strømproduksjon er også med å prege hverdagene på gården.

Her er alltid noen større eller mindre prosjekter, og ingen dager er like!

Vi verdsetter det sosiale miljøet på gården og ser at også de andre som jobber her har mye å tilby brukerne av IPT-tilbudet.

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Orkdalsvegen 1144, 7392 Rennebu