Trondheim, Klæbu
|
Inn på Tunet godkjent

Egga Gård

Gården ligger i Klæbu ved foten av Vassfjellet. Her er vi opptatt av at mennesker skal oppleve mestring, helsefremmende arbeid, glede, medbestemmelse, utvikling og trivsel tilpasset hvert enkelt menneske.

Gården tilbyr

innpatunet002-1

Inn på tunet tilbud

 • Skole og oppvekst/barnehager
 • Psykisk helse
 • Avlastning og ferietilbud – Barnevern

Trygghet, brukerfokus og det å bli sett er noe vi setter høyt. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, dyrene, livet og arbeidet der. Vi følger årshjulet og bruker gården og dens mangfold til aktiviteter der.

Vi tilpasser opplegget til hver enkelt og tilbyr mange aktiviteter.

  Eksempler på dette er er:

 • Hest og ridning i skogen og på ridebane, børstning, stell og hestens daglige behov.
 • Sau og lamming. Og ulla – hva den brukes til.
 • Hønene -egget – matlaging.
 • Såing, bærplukking, høsting, safting og sylting. Etablering og stell av grønnsakshage.
 • Bålkos med hjemmelaget mat.
 • Stell og kos med øvrige dyr. Deres års hjul og behov.
 • Verksted med snekkering av fuglekasser mm
 • Akebakker og vinterlek.
 • Baking og matlaging.
 • Vedlikehold av bygning og utstyr

Vi på gården

Nina
Er autorisert sykepleier. Har jobbet i helsevesenet siden 2005 og har god erfaring med å jobbe med mennesker i forskjellige livssituasjoner. Har bl.a. erfaring innen akuttpsykiatri, rus, eldreomsorg og sykehus. Nina har drevet med hest og ridning siden hun var 6 år. Er også glad i søm og håndarbeid.

Har kurs i:
HHLR.
Basis kurs i : Tilknytning, kvalitetsarbeid og rapportering, Tryggbase COS, traumebasert omsorg, resiliens og hvordan møte utrygge barn.

Stian
Jobber som elektriker. Han liker friluftsliv og alt som er motorisert. Bruker skogen aktivt til jakt og fiske. Han er glad i å bygge og skape nye ting.

Har kurs i:
Hvordan møte utrygge barn, trygg base, Cos, traumebevvist omsorg og resiliense

Vi har to barn.

Litt om gården

Gården ligger skjermet ved foten av Vassfjellet i Klæbu, ca 10 km utenfor Trondheim hvor vi har et flott turterreng rett utenfor ytterdøra. På gården bor det islandshester, sauer og lam, kanin og hunder. Vi har ridebane, utegang til hest, stall, verksted, garasje samt en stor grill hytte på gården.

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Bromstadtrøa 29, 7540 Klæbu