Stjørdal
|
Inn på Tunet godkjent

Fuldseth Gård

Gården ligge på Stjørdal. Her tilbys tilrettelagt opplegg på gården med fokus på betydningen det har å føle stolthet over mestringsopplevelser. Det kan være skolelever, mennesker med spesielle behov eller med rus/psykiatriske utfordringer.

Gården tilbyr

Folket på Fuldseth gård

Om tilbudet

I dag har vi et samarbeid med Momo Waldorfskole og Miljøagentene. Alt arbeid blir planlagt ut fra elevenes opplæringsbehov og innenfor elevenes mestringsområde. I tillegg har vi avtale med Stjørdal kommune og skoledager 2 dager i uken.

Vi ser for oss at en typisk arbeidsdag med skole:

  • Dagen starter med morgensamling, litt om dagen og hva som skal gjøres. Elevene får mulighet til å dele hva de har på hjertet.
  • Dyrene fores og stelles.
  • Det lages lunsj stort sett av egne råvarer i felleskap, lunsjen er endel av det pedagogiske opplegget, mottoet er fra jord til bord.
  • Etter lunsj er det varierende oppgaver på gården og i skogen, eller tradisjonelt håndverk som for eksempel smiing, toving, trearbeid og matforedling.

Det kan også være at det passer med andre ting, som tur til hytta, festningen eller andre steder i nærområdet. Vi ønsker alltid å være minst to på gården når vi tar imot elever.

Vi på gården

Egil og Anna driver gården i fellesskap.

Egil er utdannet agronom og lærer og har tidligere jobbet med psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere i forbindelse med gårdsdrift.

Anna er aktivitør har lang erfaring som verkstedsleder i bakeri, og husholdning i forbindelse med tilrettelagt arbeid med mennesker som har ulike behov på skole og arbeide.

Litt om gården

Gården drives økologisk med sauer, høner og bier. Vi dyrker korn, eng og grønnsaker. Gården er på 160 mål innmark i tillegg leier vi 190 mål. Det hører ca 4500 mål skog/utmark til gården. Gården har egen sag og et snekkerverksted. Det er også muligheter for smie og arbeide med egen ull.

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Ingstadvegen 284, 7520 Hegra