Overhalla
|
Inn på Tunet godkjent

Grande Gård

Gården ligger i Overhalla og har dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom i tillegg til aktivitetstilbud for for barn og unge i helger, ferier og ettermiddager.

Gården tilbyr

Grande-familien

Om tilbudet

Gården har i dag dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom. Hver tirsdag i samarbeid med Namsos kommune har de en flott dag med gode samtaler, god mat og aktiviteter.

I tillegg har gården tilbud for barn og unge for helg, ferier og ettermiddager. Vi har erfaring med ulike mennesker fra forskjellige land gjennom laksefiske og turisme på Grande Gård. Gjennom vertskapsrollen har vi opparbeidet kompetanse på håndtering av situasjoner som kan oppstå i forskjellige situasjoner der folk treffes og samhandler.

Vi er sosiale og liker å ha folk på gården. Er løsnings orienterte og ser etter muligheter for å hjelpe mennesker med utfordringer. Målet er at den enkelte skal oppleve mestring gjennom nye erfaringer og læring innenfor trygge rammer sammen med kompetente voksne. Her på gården er det mange aktivitetsmuligheter og arbeidsoppgaver.

Aktiviteter og muligheter

 • Laksefiske – flue-, land- og båtfiske
 • Elgjakt – partering og tilberedning
 • Birøkt – slynging og tapping samt foring av bier
 • Linhøsting – lag din egen linbukett
 • Skog – planting, rydding og avstandsregulering
 • Juletre – planting og klipping
 • Vedarbeid – klyve og legge i kasser
 • Golf – det er en 9-hulls golfbane på Grande Gaard. Driving range med ballautomat og minigolfbane. Her holdes det kurs VTG hele sommeren.
 • Grønnsakshage – stell og høsting
 • Vi kan lage undervisningsopplegg beregnet på skoleklasser, men også opplegg for enkeltelever. Vi ønsker å gi barn/unge med spesielle behov et tilpasset opphold.
 • Gården er velegnet for brukere som trenger aktivitet, arbeid og trening.

Vi på gården

Anne Ovidie er primus motor og eier og driver av Grande Gård. Hun er sammen med sin familie ansvarlig for inn på tunet tilbudet.  Hennes mann Pål er industrimekaniker og de siste årene jobbet på ambulansen.

Kårfolk – Marta og Aage Hagerup deltar aktivt i tilbudet for personer med demens.

Litt om gården:

Gården ligger på sørsida av Namsen i Overhalla kommune, ca. 3km fra sentrum. Dette er en gård med stor bygningsmasse , våningshus, stabbur, utleiehus og hytter, sag, fjøs, redskapshus og korntørke. Inne i «potetlageret» bygger vi båter.

Det produseres korn på det meste av dyrkajorda, men også lin. Turisme knyttet til fiske, jakt og golf, dette er en viktig del av gårdens virksomhet.

Bier og honningproduksjon.

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Grandevegen 7, 7863 Overhalla