Melhus
|
Inn på Tunet godkjent

Øver Bortn gård

Øver Bortn gård ligger i Melhus kommune og her ønskes velkommen til aktivitetstilbudet for barn og unge barneskoleelever og barnehagebarn. De har fritidsaktivitets tilbud på ettermiddager.

Gården tilbyr

Familien på Øver Borte gård og en boergeit

Om tilbudet

Øver Bortn gård ble en godkjent Inn på tunet-gård i 2020. Aktivitetstilbudet ved gården benyttes hovedsakelig av skoleelever og barnehagebarn. Formålet med aktivitetstilbudet er at barna gjennom deltakelse i arbeidsoppgaver og hverdagslivet på gården får positive opplevelser som bidrar til mestringsfølelse, en positiv egenutvikling og relasjonsbygging. For at elevene skal kunne tilegne seg kompetanse slik læreplanen beskriver, har skolen behov for flere læringsarenaer enn klasserommet og skolegården. Landbruket generelt og gårdsbruk spesielt innehar kvaliteter som kan støtte skolen i arbeidet med å oppfylle læreplanens mål. Aktivitetene ved gården kan knyttes opp mot læringsmålene i de ulike fagene. Vi har utarbeidet et årshjul for gårds aktivitetene.

Vi har også god erfaring med tilrettelegging av aktiviteter og sosiale treff for voksne personer. Dette har vært personer som har deltatt i gårdsaktivitetstilbud gjennom Nav, eller som er rammet av demenssykdom eller har andre utfordringer, eller som bare har hatt ønske om å møte andre og ta en prat over en kopp kaffe. Aktivitetstilbudet ved gården er med på å skape en meningsfylt hverdag, med nærhet til dyr, natur og tilrettelagt fysisk aktivitet. Samtidig gir det også gode sosiale opplevelser for de som deltar.

Vi ønsker voksne, barn og unge velkommen til gården.

Vi på gården

Gunnar Senneset tok over Øver Bortn gård i 2005 og har siden 2010 bodd på gården sammen med Urd Olden. Vi to driver Øver Bortn gård sammen med våre tre barn; Iver, Anna Gurine og Lorense, og med kårfolket, Kjell og Bente. Gunnar er utdannet lærer og har 14 års erfaring som pedagog i skolen. Han har også lengre erfaring med barn og ungdom med atferdsvansker. Urd jobber som prosjektleder i offentlig sektor og har erfaring med HMS- og KS fra entreprenørbransjen. Urd har også tatt voksenagronomen ved Skjetlein.

Litt om gården

Øver Bortn gård ligger på Ler i Melhus kommune, ca. tre mil sør for Trondheim. Gården ligger skjermet til, i landlige omgivelser, med fine tur- og friluftsmuligheter i nærområdet. Øver Bortn gård har som mål å benytte gårdens unike beliggenhet og naturressurser både i tilrettelegging av aktiviteter som skal gi de besøkende positive og meningsfylte opplevelser, samt i produksjonen av lokale produkter fra gårdens husdyr.

På gården har vi boergeit, kaniner, høner og bikuber. Vi produsere lokale varer: kjekjøtt og geiteskinn fra boergeitene og honning fra gårdens bikuber. Boergeitene benyttes til å hindre gjengroing av kulturlandskapet og leies også ut til beiterydding.

På Øver Bortn gård ønsker vi å være en innovativ aktør som bidrar til å løse ulike utfordringer i samfunnet. Så langt har vi samarbeidet med idrettslag, skole og barnehage, kommune, Gauldal demensforening, Nav og Tensio. Dette samarbeidet har blant annet bidratt til etablering av en fantastisk fin tursti – Styrkestien, en naturlekeplass, miljøgevinst ved bruk av geit til rydding (bl.a under kraftlinjer), trivelig samvær, gode samtaler samt massevis med kunnskap og kompetanse.

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Flååsvegen 19, Ler