Orkland
|
Inn på Tunet godkjent

Størdal Gård

Gården ligger i Lensvika i Orkland kommune. Gården ønsker dagtilbud for elever i grunnskolen samt helg og ferietilbud for barn og unge.

Gården tilbyr

Elisabet og Stig-Runar på Størdal gård

Om tilbudet

Nøyaktig hva tilbudet innebærer, må tilpasses den enkelte, men vi mener at vi kan tilby aktiviteter som vil gi gode opplevelser med mestringsglede og læring. Det kan være stell av dyr, tur i skog og mark, hagearbeid, forefallende «småjobber», eller å lage et godt måltid med mat. I tillegg ønsker vi barn og unge velkommen til helg- og ferieopphold.

Vi på gården

Elisabet og Stig-Runar og de tre døtrene våre (som er født mellom 1998 og 2004) har bodd i Størdal siden 2000. Vi har hele tida hatt arbeid utenom gården. Elisabet har bl.a jobbet ti år som lektor i videregående skole (naturbruk), men er nå HMS-rådgiver. Stig-Runar er daglig leder i innenfor landbruk. Vi er begge utdannet ved Norges Landbrukshøgskole på Ås i 1994.

Utenom arbeid og gårdsbruk, har vi mange interesser, sånn som friluftsliv, håndverkstradisjoner, historie og organisasjonsarbeid.

Litt om gården

Størdal gård i ligger Orkland kommune.  Gården ligger plassert i Lensvika. På gården har vi forskjellige dyr, men det er saueproduksjon som er hovedsaken. Vi hadde tidligere mange flere sauer, men nå har vi va 30 vinterfôra sauer. Dessuten har vi to gjeterhunder, to katter og en liten høneflokk. Det dyrkes gras til dyrefôr.  Vi har også hage med blomster, bær og litt grønnsaker. Vi har tilgang til både skog, sjø, elv og fjell.

Slik kommer du i kontakt med oss

Adresse

Størdalsveien 200, 7316 Lensvik