Tilbud for barn og unge. Familietilbud.

Avlastning/opplevelsesestilbud på helg, ferier og ettermiddager. Her har vi tilbud for det enkelte barnet, eller sammen med sin familie. Gården ønsker også velkommen til foreldresamvær.

Hos oss får barn og unge gode og berikende aktivitetsopphold på gård nært knyttet til familien på gården og dyrene. Gården har mange muligheter både inne og ute og med flott natur i umiddelbar nærhet er dette verdens beste sted å være. Ingen gårder er like men alle har et hjerterom og et brennende ønske om å tilby gode, opplevelsesrike, rolige, koselige og trygge dager.

DET ER SAMMEN VI HAR DET FINT.

Alle barn og familier er forskjellige og har forskjellige ønsker, mål og behov – vi skreddersyr og etterstreber å finne rett gård og familie sammen med dere. Velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon.


Trivesel sammen

Du bor eller tilbringer timer på gården og sammen har vi gode dager. Vi har både hektiske og rolige dager men viktigheten er at vi er sammen.

Fysiske aktiviteter

Det er viktig for oss i alle aldre med aktiviteter og turer. Det gir oss en god mestringsfølelse, det er godt for kroppen og hyggelig å dele flotte opplevelser.

Læring og leksehjelp.

Det er god læring å være på en gård som igjen gir en enorm mestingsfølelse. Leksehjelp kan være en god bidragsyter for å mestre skolen. og vi har slike tilbud på ettermiddagene.

Nærkontakt med mennesker og dyr

Du får nær og god kontakt med familen på gården samt dyrene og naturen. Det er viktig for oss alle med nærkontakt til andre.


VÅRE EIERE OG TILBYDERE HOS OSS I TRØNDELAG