Skolegården

I ALLE KLASSEROM SITTER DET ELEVER SOM SLITER.

For mange er skolen det verste de vet.

I tett samarbeide med skolen, foreldre og gården jobber vi for at skoledagen skal bli det beste de vet.

Vi «skreddersyr» tilbud i samarbeide med skolen for den enkelte elev og hovedmålet vårt er å gi hver enkelt elev læring, mestring og god aktiviteter – som igjen gjør at elevene gjennomfører sitt skoleløp. Vi har tid til å lytte, lære og veilede i elevens eget tempo.

På gården er det praktiske aktiviteter og arbeidsoppgaver som er nære og konkrete. Vi ønsker å gi kunnskap og praktiske erfaringer som elevene kan bruke som ”knagger” de dagene teorien gjennomgås i klasserommet. Alle de praktiske oppleggene integrerer flere skolefag og trener grunnleggende ferdigheter – ”uten at det står matte eller norsk på timeplanen”. Dette gir en god læring i trygge og rolige rammer.

Vi har tilbud til enkeltelever og i større grupper. Det viktigste er å tilrettelegge til det beste for eleven. Brukermedvirkning og et godt samarbeide med eleven, foreldre og skolen er avgjørende for gode resultater.

Gårdbrukeren gjennomfører oppleggene sammen med klassens lærere. Aktivitetene trener samarbeid, gir mestring og felles opplevelser, tilhørighet til lokalsamfunnet med kultur, historie og tradisjoner, og forståelse for sammenhenger

Læreplanen L06 Kunnskapsløftet er det faglige grunnlaget for alle undervisningsopplegg, og kompetansemålene i fagene splittes i læringsmål for elevene. Læreplanen stiller opp 5 grunnleggende ferdigheter for alle elever: Å kunne lese, skrive, uttrykke seg skriftlig og muntlig og ha digitale ferdigheter.GOD PRAKTISK LÆRING KAN VÆRE:

Dyrene

Dyrene trenger stell, mat, omsorg. Dyrene er båre små og store. Noen er kosedyr mens andre blir til maten vår.

Gårdens kjøretøy og redskaper

På gården er det traktorer, maskiner og mange redskaper. Her der det mang muligheter for å lære og være med.

KULTURLANDSKAPET VÅRT

Beitedyrenes betydning og stell av beiter

Naturen

I naturen er det flott hele året. Her lærer vi om alt som vokser og gror.

Familien på gården

På gårdene er det ofte lange og gode familietradisjoner. Hvordan gjorde de det før i forhold til nå. Kanskje får du ta del i og være sammen til «kår» folket også.

Mat

Sammen lager vi mat. Vi måler, veier, høster og koser oss med gode måltider.

Et eldorado for frilufteliv

En trenger ikke går langt før en kan ta opp matpakken eller tenne et bål for turkos. Fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser er viktig og godt for både liten og stor.VÅRE EIERE OG TILBYDERE HOS OSS I TRØNDELAG